Hvordan Covid-19 påvirker arrangementer på Forum Scene

Oppdatert status på arrangementer og hvilke tiltak Forum Scene gjør i forbindelse med dette.

Status på arrangementer

Har du spørsmål angående et arrangement du har billett til i Forum? Da må du henvende deg til arrangøren.

Hvordan unngå smitte

Forum Scene har gjort en rekke tiltak for å unngå smitte ved store folkesamlinger. Vi anmoder publikum til å benytte seg av utplasserte dispensere for håndhygiene. Smitterisiko reduseres ved å vaske seg på hendene og unngå kontakt med syke mennesker, dette gjelder også personer med luftveissymptomer.
Personer som har luftveissymptomer skal ikke delta på større arrangementer, spesielt hvis de har vært i områder med vedvarende smittespredning.